AUTO

Co můžu řídit ?

- motorová vozidla s výjimkou motocyklů, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,

- motorová vozidla zařazená do skupiny AM

- motorová vozidla zařazená  do skupiny A1     s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1

- po dosažení  věku 21 let-tříkolová vozidla zařazených do skupiny A


.

Co se budu učit ?

Výuka:

-5 hodin : předpisy o provozu vozidel

-1 hodina: ovládání a údržba vozidla

-3 hodiny: teorie řízení a zásad bezp. jízdy

-1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

-1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

-minimálně 28 hodin výcviku v řízení vozidla

-2 hodiny: výcvik praktické údržby

-4 hodiny: praktický výcvik zdrav. přípravy

Délka výcviku: cca 2 - 3 měsíce

Co musím splnit ?

Zkouška - test na PC

                - jízda v provozu

Při podání přihlášky:

-věk min.17,5 let (v den zkoušek 18 let+)

-L17-věk min. 15,5 let( v den zkoušek 17 let+)

-zdravotní způsobilost

-v ČR ,bydliště, zaměstnání, studium, nebo podnikání

-při věku do 18-ti let písemný souhlas zákonného zástupce

- na zkoušky je nutný doklad s vyznačeným bydlištěm v ČR

Další možnosti

- Rychlokurz -

výcvik se co nejvíce přizpůsobuje Vašim možnostem- délka cca.1 měsíc

- Automat -

výcvik prováděn na vozidle s automatickou převodovkou (ŘP omezen jen na řízení automat. převodovky)

- ZTP -

výcvik prováděn na vozidle s automatickou převodovkou s úpravou ZTP (ŘP omezen jen na řízení automat. převodovky s úpravou ZTP)