Přihlášení na zkoušky:

Žák , který se již blíží ke konci výuky a výcviku se v kanceláři autoškoly  může předběžně informovat o termínech závěrečných zkoušek.( termíny zkoušek jsou zpravidla každý týden)

Závazně autoškola nahlásí k závěrečné zkoušce žáka , který:

      -ukončil výuku a výcvik dle zákona

      -odevzdal průkaz žáka zpět autoškole

      -doplatil cenu kurzu , případně další poplatky

      -Před zapsáním na zkoušku si  vyhrazujeme možnost ověřit si znalosti žadatele o řidičské oprávnění testem

V den zkoušek s sebou každý žák přinese:

     -OP,případně doklad totožnosti,kde je vyznačeno bydliště na území ČR

     -ŘP pokud vlastní

     -700,-Kč na správní poplatek Městskému úřadu

Zkoušky v Náchodě:

Zkoušky začínají v 7:30 hodin v kanceláři autoškoly presentací žadatelů,kteří jsou na zkoušku zařazeni, cca v 8:00
přecházejí žadatelé na městský úřad Náchod odbor dopravy.

Na Městském úřadu si pověřený zkušební komisař od autoškoly přebere žádosti žadatelů a další organizaci zkoušky řídí on.

Po kontrole občanských a u někoho (kdo si rozšiřuje ŘO) i řidičských průkazů se přistupuje k vlastnímu provádění zkoušek:

      -test na PC z pravidel provozu a zdravotní přípravy

      -ústní zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel.(1-3 otázky dle skupiny ŘO- C,CE,D)

      -zkouška z praktické jízdy


Výsledky zkoušek a testů:

Žáci jsou zpravidla informováni o výsledcích zkoušek průběžně.

Pokud žák neuspěje z testu na PC nemůže pokračovat ve zkoušce z praktické jízdy.

Na zkoušku v autoškole je třeba si rezervovat nejméně celý den - zpravidla za dopoledne je zkouška hotova..