A1 od 16-ti let

Co můžu řídit ?

motorová vozidla 

- dvoukolová - lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu  nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

- tříkolová -  o výkonu nejvýše 15 kW

- čtyřkolová - o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

-Skupina A1 opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny AM

.

Co se budu učit ?

Výuka:

-4 hodiny: předpisy o provozu vozidel

-1 hodina: ovládání a údržba vozidla

-2 hodiny: teorie řízení a zásad bezp. jízdy

-1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

-1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

-minimálně 13 hodin výcviku v řízení vozidla

  • 2h- trenažér
  • 6h-jízda s instruktorem

  • 3h-nácvik zvl.úkonů - cvičiště

  • 2h-samostatná jízda s doprovodem

-1 hodina: výcvik praktické údržby

-4 hodiny: praktický výcvik zdrav. přípravy

Délka výcviku: cca. 1-2 měsíce

Co musím splnit ?

Zkouška - test na PC

                - jízda na cvičišti a v provozu

Při podání přihlášky:

-věk min. 15,5 let (v den zkoušek 16 let+)

-zdravotní způsobilost

-v ČR ,bydliště, zaměstnání, studium, nebo podnikání

-při věku do 18-ti let písemný souhlas zákonného zástupce

- na zkoušky je nutný doklad s vyznačeným bydlištěm v ČR