A2   - motocykl od 18-ti let

Co můžu řídit ?


- motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

- Skupina A2 opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupin AM , A1


Co se budu učit ?

.Výuka:

-4 hodiny: předpisy o provozu vozidel

-1 hodina: ovládání a údržba vozidla

-2 hodiny: teorie řízení a zásad bezp. jízdy

-1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

-1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

-minimálně 13 hodin výcviku v řízení vozidla

  • 2h- trenažér
  • 6h-jízda s instruktorem

  • 3h-nácvik zvl.úkonů - cvičiště

  • 2h-samostatná jízda s doprovodem

-1 hodina: výcvik praktické údržby

-4 hodiny: praktický výcvik zdrav. přípravy

Délka výcviku: cca. 1-2  měsíce

Co musím splnit ?

Zkouška - test na PC

                - jízda na cvičišti a v provozu

Při podání přihlášky:

-věk min. 17,5 let (v den zkoušek 18 let+)

-zdravotní způsobilost

-v ČR ,bydliště, zaměstnání, studium, nebo podnikání

-při věku do 18-ti let písemný souhlas zákonného zástupce

- na zkoušky je nutný doklad s vyznačeným bydlištěm v ČR

.

Rozšíření za sk.A1

oprávnění na sk.A1 mám méně než 2 roky

- výuka teorie - viz výše

- výcvik -min.7 hodin výcviku v řízení vozidla

  • 2h-jízda s instruktorem
  • 3h-nácvik zvl.úkonů - cvičiště

  • 2h-samostatná jízda s doprovodem

Zkouška - test na PC

                - jízda na cvičišti a v provozu


Rozšíření ze sk.A1

oprávnění na sk.A1 mám déle než 2 roky

- výuka teorie neprobíhá

- výcvik -

  • 3h-nácvik zvl.úkonů - cvičiště
  • 1h-samostatná jízda s doprovodem


Zkouška - jízda na cvičišti a v provozu