• Am od 15-ti let

Co můžu řídit ?


motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h

-dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

-tříkolová se zdvihovým objemem zážeh. motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných
motorů s výkonem nejvýše 4 kW

-čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážeh. motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

.

Co se budu učit ?

Výuka:

-4 hodiny: předpisy o provozu vozidel

-1 hodina: ovládání a údržba vozidla

-2 hodiny: teorie řízení a zásad bezp. jízdy

-1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

-1 hodina: opakování a přezkoušení

Výcvik:

-minimálně 13 hodin výcviku v řízení vozidla

  • 2h- trenažér
  • 6h-jízda s instruktorem

  • 3h-nácvik zvl.úkonů - cvičiště

  • 2h-samostatná jízda s doprovodem

-1 hodina: výcvik praktické údržby

-4 hodiny: praktický výcvik zdrav. přípravy

Délka výcviku: cca 1-2 měsíce

Co musím splnit ?

Zkouška - test na PC

- jízda na cvičišti a v provozu

Při podání přihlášky:

-věk min. 14,5 let (v den zkoušek 15 let+)

-zdravotní způsobilost

-v ČR ,bydliště, zaměstnání, studium, nebo podnikání

-při věku do 18-ti let písemný souhlas zákonného zástupce

-při věku do 15-ti let písemný souhlas zákonného zástupce !!ověřený!!

- na zkoušky je nutný doklad s vyznačeným bydlištěm v ČR

.