MOTORKY 

Zkouška TEST + jízda

15 let - sk. AM  - mopedy  do konstrukční rychlosti 45 km/h a objemu válců do 50ccm

16 let - sk. A1   - motocykly do výkonu 11 KW a objemu válců 125 ccm

18 let - sk. A2    - motocykly do výkonu 35 KW -

24 let - sk. A    - motocykly o výkonu nad 35 KW

Zkouška pouze jízda

18 let - sk.A2   - rozšíření z A1 po 2 letech ( bez testu)

20 let - sk.A      - rozšíření z A2 po 2 letech ( bez testu)

Co musím zvládnout při zkouškách ?

- TESTY - pokud se mne týká -   https://etesty2.mdcr.cz

- JÍZDY - každý                         - úkony na cvičišti  +  samostatná jízda  v provozu

- Cvičiště -

1- tlačení motocyklu

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.


2 - jízda nízkou rychlostí

Provedení jízdy při nízké rychlosti - následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru                 (délka dráhy cca 12 m)

3 - opakovaný rozjezd

Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu.

4 - jízda  tvaru 8

Jízda po dráze ve tvaru "8" při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

5 - pomalý slalom

Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

6 - zatáčka tvaru U

Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru "U"         
rychlostí cca 4 km.h-1.

7 - rychlý slalom

provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1.

8 - úhybný manévr

Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1
(u skupiny AM při rychlosti 45  km.h-1). Provádí se na obě strany.

9 - brzdění na přesnost

Brzdění na přesnost v úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1
(u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).                                                           Přední kolo musí zastavit mezi čarami.

10 - nouzové brzdění

Nouzové brzdění z rychlosti nejméně 50 km.h-1
(u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).                                                       Přední kolo musí zastavit před koncem úseku.

Hodnocení cvičiště

- pád kužele, nezvládnutí motocyklu- pád, šlápnutí na zem, nedosažení předepsané rychlosti,                     nezvládnutí cviku                                                                                                                                           NEPROSPĚL

ukázkové video všech prvků na cvičišti


- Provoz -

Žák  jede samostatně na motocyklu v silničním provozu, komisař udává směr jízdy z doprovodného vozidla vysílačkou.

- jízda je plně samostatná , musíte dodržovat všechny pravidla provozu a ukázat samostatné ovládání motocyklu.