Každý žák po zaplacení  obdrží v kanceláři učebnici 

Autoškola Náchod využívá výukové materiály , které mužete sledovat po zadání hesla na:

heslo obdržíte osobně v kanceláři